De grondbeginselen van een garage

Gratis stockfoto met apparaat, arbeider, auto
Een dienst verlenen aan hun klanten.Het woord garage wordt niet vaak gebruikt in Spanje, maar het gelijkaardige woord wordt gebruikt in Limerick, dat vaak verbonden is met de woningbouwvereniging en met theares Santander. In het Engels wordt het meer in verband gebracht met eenclusieve partij, waar Aquatics worden verhuurd.
De oorsprong van de naam is niet met zekerheid bekend, maar algemeen wordt aangenomen dat het de voornaam is van de graaf arc. De eerste autogarage werd in het jaar 1909 opgericht door GeorgeNESprotect, met 90 octrooien tussen 1909 en 1936.
De structuur van een garage is dezelfde als die van een scheepsgalerij, en de auto’s die erop worden gerepareerd zijn vergelijkbaar met die van een jacht. Ze worden namelijk allemaal ter plekke gerepareerd, op verzoek van een klant, waarbij rekening wordt gehouden met de temperaturen van 989°F waaronder het metaal onder de zon staat. Vanwege de extreme hitte hebben de werkplaatsen geen stroom, en in sommige extreme weersomstandigheden wordt de energiebron tot bijna 10% gereduceerd en werken ze niet in cycli, maar in shifts van acht uur. Deze structuur is zonder winstoogmerk ten behoeve van de monteur, de garage kijkt uit op de reparatiezone, waar de verkoop plaatsvindt.
De onderdelen van de structuur van een garage zijn de volgende:
De auto’s worden ter plaatse gerepareerd, door directe bediening met alleen elementair handgereedschap, zonder incidentele arbeidskosten, maar sneller dan in een ombouwwerkplaats. Omdat de auto’s voortdurend in gebruik zijn, en de reparatiezone tijdens nationale noodsituaties effectief gesloten is, worden de brandstofkosten teruggewonnen en gebruikt voor de versterking van de garage. Vergaderingen van de algemeen directeur maken deel uit van het proces waarmee het centrum zijn zaken beheert.